Beheerlinks van opendomein.nl maillijsten

Welkom!

Hieronder vind u een lijst van publieke Mailman maillijsten op opendomein.nl. Klik op een lijstnaam voor de configuratiepagina's van die lijst. Om voor een niet-publieke lijst naar de configuratiepagina te gaan voor beheerders opent u een URL vergelijkbaar als deze, maar dan met een '/' en de lijstnaam toegevoegd. Als u daartoe bevoegd bent kunt u ook een nieuwe maillijst aanmaken.

Algemene lijstinformatie is te vinden op de maillijst overzichtspagina.

(Voor vragen kunt u terecht bij mailman@lists.opendomein.nl.)

   
Lijst Omschrijving
Bioscopen [geen omschrijving beschikbaar]
Doeners besloten mailinglist voor vrijwilligers binnen vereniging Open Domein en DeDS
Internetsociety Internet Society Nieuwsbrief
Masterclassnetpolitiek [geen omschrijving beschikbaar]
Mindervuurwerk-discussie [geen omschrijving beschikbaar]
Mindervuurwerk-nieuwsbrief [geen omschrijving beschikbaar]
Nieuws Persberichten over petities op petities.nl
Nieuwsbriefspreeksteen Nieuwsbrief van en over de Spreeksteen in het Oosterpark in Amsterdam
OeneKummer Oene Kummer's Pulp Fiction
Perslijst [geen omschrijving beschikbaar]
Robbertblokland [geen omschrijving beschikbaar]
Test-test [geen omschrijving beschikbaar]
Wg.internet-transparency [geen omschrijving beschikbaar]
Wg.measurements-research [geen omschrijving beschikbaar]
Wg.weng [geen omschrijving beschikbaar]

Delivered by Mailman
version 2.1.12
Python Powered GNU's Not Unix