Beheerlinks van opendomein.nl maillijsten

Welkom!

Hieronder vind u een lijst van publieke Mailman maillijsten op opendomein.nl. Klik op een lijstnaam voor de configuratiepagina's van die lijst. Om voor een niet-publieke lijst naar de configuratiepagina te gaan voor beheerders opent u een URL vergelijkbaar als deze, maar dan met een '/' en de lijstnaam toegevoegd. Als u daartoe bevoegd bent kunt u ook een nieuwe maillijst aanmaken.

Algemene lijstinformatie is te vinden op de maillijst overzichtspagina.

(Voor vragen kunt u terecht bij mailman@lists.opendomein.nl.)

   
Lijst Omschrijving
Bioscopen [geen omschrijving beschikbaar]
Bitcoinference-update Updates covering Bitcoin, currencies and their derivatives
Documentfreedomday Aankondigingen omtrent Document Freedom Day
Doeners besloten mailinglist voor vrijwilligers binnen vereniging Open Domein en DeDS
Educationfreedomday Aankondigingen omtrent Education Freedom Day
Geofreedomday Aankondigingen omtrent Geo Freedom Day
Internetsociety Internet Society Nieuwsbrief
Masterclassnetpolitiek [geen omschrijving beschikbaar]
Mindervuurwerk-discussie [geen omschrijving beschikbaar]
Mindervuurwerk-nieuwsbrief [geen omschrijving beschikbaar]
Nieuws Persberichten over petities op petities.nl
Nieuwsbriefspreeksteen Nieuwsbrief van en over de Spreeksteen in het Oosterpark in Amsterdam
OeneKummer Oene Kummer's Pulp Fiction
Perslijst [geen omschrijving beschikbaar]
Robbertblokland [geen omschrijving beschikbaar]
Softwarefreedomday Aankondigingen omtrent Software Freedom Day
Test-test [geen omschrijving beschikbaar]
Wg.internet-transparency [geen omschrijving beschikbaar]
Wg.measurements-research [geen omschrijving beschikbaar]
Wg.weng [geen omschrijving beschikbaar]

Delivered by Mailman
version 2.1.12
Python Powered GNU's Not Unix