[Impromptu] Impromptu - Next Up 2

Impromptu impromptu at lists.opendomein.nl
Sat May 23 14:49:19 CEST 2009


 <http://www.impromptu.nl/UnderTheInfluence.html> 	


NEW IMPROMPTU SHOW: UNDER THE INFLUENCE


the sound of blue
the shape of pity
the colour of a love song


an instant composition on stage and canvas 


8.30pm Saturday 20 June 2009, Zaal 100, Amsterdam


 _____ 

We kept you waiting, but here it is: a new, English-language show from the
original Impromptu lineup!

Under the Influence will be inviting creative artists to collaborate with us
on stage and in real time.
In the first, on Saturday 20 June, Dutch visual artist Ruud
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/hans/Mijn%20documenten/Impromptu/Pict
ures/www.rudolfvalster.nl> Valster will paint three huge canvases while we
play. 
Colour, line, story, music and movement are all created on the spot. 
Ruud does both figurative and abstract work - and he's a musician, too...

There's more! You will be able to take a piece of this unique performance
home. 
After the show, you can choose from a variety of picture frame sizes -
prices start from 10 euro -
and show Ruud where your favourite part of the canvas is; he will cut it out
and frame it on the spot.
A unique souvenir - and an unmissably affordable original Valster!

We'd love to see you there. Pass it on...

Teaser! <http://www.impromptu.nl/UnderTheInfluence.html> 

greetings from Ralph de Rijke, Hans Kuykens, Hannah Borst, and Grainne
Delaney

More about Impromptu <http://www.impromptu.nl> , Ruud
<http://www.rudolfvalster.nl> and Zaal 100 <http://www.zaal100.nl> 

Reservations on 06-52336662 

 <http://www.impromptu.nl/next_up.html#NL> 	
 	
 <http://www.impromptu.nl/UnderTheInfluence.html> 	


Nieuwe Impromptu show: Under the Influence


de klank van blauw
de kleur van beweging
de vorm van geluideen live compositie op podium en canvas

20.30 Zaterdag 20 Juni 2009, Zaal 100, Amsterdam


 _____ 

We hebben jullie te lang laten wachten maar nu is het zover, een nieuw
(Engelstalig) show met de originele Impromptu cast!

In Under the influence zal Impromptu kunstenaars uitnodigen voor een
samenwerking op het podium in real time.
In de eerste editie, op zaterdag 20 juni, zal de Nederlandse schilder Ruud
Valster
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/hans/Mijn%20documenten/Impromptu/Pict
ures/www.rudolfvalster.nl> een groot drieluik schilderen terwijl wij
spelen.
Ruud maakt zowel abstract als figuratief werk - en hij is ook nog
muzikant... 

Er is meer! De avond zal in meerdere opzichten uniek zijn: Delen van de
gecreëerde kunstwerken kunnen worden aangeschaft. 
Na afloop van de voorstelling kan het publiek tegen meeneemprijzen - vanaf
10 euro - 
uitsnedes uit het werk kiezen. Deze stukken worden ter plekke uitgesneden en
ingelijst. 
Een unieke manier om uniek werk van een unieke voorstelling te bemachtigen!

We hopen jullie weer te mogen begroeten. Zegt het voort...

Voorfilmpje! <http://www.impromptu.nl/UnderTheInfluence.html> 

de groeten van Ralph de Rijke, Hans Kuykens, Hannah Borst, en Grainne
Delaney

Meer details bij Impromptu <http://www.impromptu.nl> , Ruud
<http://www.rudolfvalster.nl> en Zaal 100 <http://www.zaal100.nl> 

Reserveringen op 06-52336662 

 <http://www.impromptu.nl/next_up.html#GB> 	
 
 
 _____ 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://service.opendomein.nl/pipermail/impromptu/attachments/20090523/96ced5f4/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 122851 bytes
Desc: not available
Url : http://service.opendomein.nl/pipermail/impromptu/attachments/20090523/96ced5f4/attachment-0001.jpe 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/x-icon
Size: 2238 bytes
Desc: not available
Url : http://service.opendomein.nl/pipermail/impromptu/attachments/20090523/96ced5f4/attachment-0002.bin 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/x-icon
Size: 2238 bytes
Desc: not available
Url : http://service.opendomein.nl/pipermail/impromptu/attachments/20090523/96ced5f4/attachment-0003.bin 


More information about the Impromptu mailing list