[Nieuwsbriefspreeksteen] 47: Sophie in 't Veld, nieuw bestuur, Spreeksteen op Livedebat.nl, Cohen en de krakers

Nieuwsbrief van en over de Spreeksteen in het Oosterpark in Amsterdam nieuwsbriefspreeksteen at lists.opendomein.nl
Wed May 28 18:08:27 CEST 2008

Inhoud:

1. Sophie in t' Veld (Europarlementariër D66) in augustus op Spreeksteen
2. Nieuw bestuur stichting Spreeksteen
3. Livedebat.nl gaat Spreeksteen live uitzenden
4. Cohen wel boos op krakers als ze ruiten in gooien
5. Huishoudelijk


1. Sophie in t' Veld (Europarlementariër D66) in augustus op Spreeksteen

Ze heeft het erg druk de komende tijd, maar heeft in principe 
toegezegd in augustus naar de Spreeksteen te komen om een speech over 
vrijheid te houden. Wij hebben haar gevraagd vanwege haar niet 
aflatende stem in het Europarlement voor de vrijheid van iedereen. 
Dat Hirsi Ali daar kon spreken is op haar conto te schrijven. Als er 
een antidemocratische Syrische groot-moefti het Europarlement komt 
toespreken dan stelt ze daar vragen over en eist dat diens seculiere 
tegenhangers ook komen spreken. Ze roert zich voor de vrijheid en het 
is een eer dat ze toezegt om daar eens een heldere en uitgesproken 
speech over te komen geven op de plek van het vrije woord. Later meer 
over de datum.


2. Nieuw bestuur stichting Spreeksteen

Het is nog een kernbestuur, maar er is een nieuwe voorzitter. Judith 
Fischer, promovenda in de internationale mensenrechten en voormalige 
voorzitter van stichting Mara <http://www.stichtingmara.nl> en van 
het Amsterdamse studenten korps - <http://www.asc-avsv.nl/>.

Onze nieuwe secretaris, Reinder Rustema, bemoeide zich al eerder met 
de spreeksteen. Docent media op de UvA en publicist over met name 
politieke vernieuwing en democratisering. Hij is ook webmaster van 
<http://www.petities.nl>. We zijn nog op zoek naar een penningmeester 
en mensen die zich intensief met projecten willen bezig houden.


3. Livedebat.nl gaat Spreeksteen live uitzenden

<http://www.livedebat.nl> is een organisatie die zich puur richt op 
het online brengen van zoveel en divers mogelijk debat. Aangezien we 
dit alleen maar toejuichen en het prima samengaat met de vaste camera 
bij de Spreeksteen (de automatische persconferentie machine) en met 
Spreeksteen TV (brengt meer in beeld dan debat alleen), heten we de 
dames en de heren van live debat hartelijk welkom bij de Spreeksteen. 
Ook zullen zij proberen zelf speciale sprekers en onderwerpen naar de 
Spreeksteen te halen.


4. Cohen wel boos op krakers als ze ruiten in gooien...

Maar hij legt ze geen strobreed in de weg als ze aan politieke 
intimidatie, bedreiging en het verstoren van vergaderingen, openbare 
bijeenkomsten en debatten doen. De ruiten van de democratie ingooien 
mag, maar als ze de ruiten van het gemeentehuis of de ambtswoning 
ingooien is de maat vol. Wat ons verbaast is niet zozeer die boosheid 
(terecht), maar dat burgemeester en wethouders nu pas verontwaardigd 
zijn. B&W waren immers geïnformeerd over ergere acties van deze dames 
en heren bij de Spreeksteen?

Het zijn mensen die proberen politieke tegenstanders te intimideren 
met geweld, kabaal en dreigementen en niet geloven in democratie. 
Daarvan mag je verwachten dat ze ook de neutrale burgermeester en het 
stadshuis bedreigen met gewelddadige acties als ze hun zin niet 
krijgen. B&W vonden het geen probleem dat deze dames en heren 
debatten verstoren, met knokploegen de openbare ruimte bezetten en in 
victorie kraaien dat dit een goede traditie is in Amsterdam. <http:// 
www.youtube.com/watch?v=WY5sXNWyOVk>

Volgens de burgemeester hoort dat te kunnen in de openbare ruimte. In 
reactie op <http://spreeksteen.petities.nl> schreef hij
<http://biodata.asp4all.nl/andreas/ 
2008/09012f97803408c7/09012f97803408c7.pdf>

Door boos en verbaasd te zijn over de gebroken ruiten, maar niet op 
de bres te springen voor de vrijheid van politiek, informatie en 
meningsuiting en dus het vrije en openbare debat te laten stikken, 
laadt hij de verdenking op zich, geen gevoel voor verhoudingen te 
kennen.

In onze optiek is een ruit in gooien ook niet goed natuurlijk, maar 
op de schaal van erg tot erger minder erg dan politieke intimidatie, 
bedreiging, geweld tegen opponenten en anders denkenden en het door 
kabaal en geduw en getrek verhinderen van spreken en debat. Wij 
roepen B&W dan ook bij herhaling op, om die gebroken ruiten in een 
perspectief te plaatsen en niet als een belangrijk incident te 
beschouwen.

Ingegooide ruiten zijn een symptoom en niet het probleem zelf. Ook 
het kraken is een symptoom. Kenmerkend voor deze groep is de 
verdwaasde en onbelemmerde intolerantie, de democratie ondermijnende 
activiteiten, allerlei geweld om het eigen gelijk te halen en de 
absolute weigering om democratische wegen te bewandelen voor de 
doelen die deze groep zichzelf stelt. De enige keren dat deze lieden 
juichen over democratie en rechtsgang, is als ze gelijk krijgen. Bij 
'geen gelijk', nemen ze toch gelijk, breekt de hel los en gaat er van 
alles aan diggelen, waarvan een ruit zoals eerder opgemerkt nog wel 
het minste is.


5. Huishoudelijk

Bent u niet geinteresseerd in deze nieuwsbrief? Markeert u deze dan 
aub niet als spam. Zo is de brief niet bedoeld en bovendien heeft dat 
hele vervelende consequenties. Maakt u aub gebruik van de 
mogelijkheid om uit te schrijven, of als dat niet lukt, doe ons dan 
het verzoek dit te regelen. Hiervoor zijn wij u dan dankbaar.Met vrijmoedige groet,

Spreeksteen
www.spreeksteen.nl
www.spreeksteen.tv


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://service.opendomein.nl/pipermail/nieuwsbriefspreeksteen/attachments/20080528/1e6b9b9a/attachment.html 


More information about the Nieuwsbriefspreeksteen mailing list