[ISOC-wg Transp.] verslag Bijeenkomst werkgroep internettransparantie

Rashid rashid op niamatmediagroup.nl
Za Okt 6 13:59:49 CEST 2012


All,
hierbij concept verslag van de ISOC-wg-transp bijeenkomst op 25 sept.

Aanwezig:
CdL
TS
JPV
JvdH
AR
AB
RN (notities)
HR (later)
?? (wie zat er tussen JPV en JvdH)


Voorzitter CdL opent bijeenkomst met vaststelling agenda (punt 1)

Punt 2 – presentatie plan “hoe open is mijn internet” door AB

uitleg van het projectplan: starten van onderzoek 
om te achterhalen hoe en waar er geknepen wordt in verbindingen.
Daarbij wordt aan het begin al gerefereerd naar 3 
data die voor het project van belang zijn:
–streven is voor oktober een test app klaar te hebben
–de app voor Android en iOs kan 22 november worden ingezet
–januari 2013 wordt de wijziging telecomwet van 
kracht, waardoor trafficshaping en blocking niet meer mogelijk zijn.

In hoeverre Telco's zich aan deze wet zullen 
houden is mede afhankelijk van het optreden van OPTA.

De app, die zowel mobiel internet als via WiFi 
vast internet controleert, zal rol gaan vervullen 
in het aanleveren van data om shaping en blocking 
op provider niveau in kaart te brengen. De 
resultaten zijn nodig om publieke debat te voeden 
op basis van heldere en betrouwbare gegevens. 
Bedoeling is eveneens de gegevens te delen met operators en OPTA.
Doordat er is gekozen voor een app – in plaats 
van bijv. een hardware oplossing bij consumenten 
– zijn wijzigingen (“updates”) eenvoudiger door te voeren.
De vergaarde data zal worden opgeslagen op een of 
meerdere servers, bij voorkeur in een ongefilterde omgeving.

JvdH merkt op dat het hier lijkt te gaan om een 
variant op de dekkingsmetingen die voor 3G 
netwerken bestaan. Aangevuld door HR en JPV wordt 
uitgelegd dat T-Mobile in geval van klachten over 
de dekking klagers verzoekt een eigen versie van 
de dekkingsmetingen app te gebruiken. Slechts op 
basis van die output zegt T-Mobile verder onderzoek te kunnen doen.
Aanwezigen lijken geen punt te maken van deze 
“getrapte” werkwijze door T-Mobile. Werkwijzen 
andere mobiele operators blijft onbenoemd (of heb ik niet opgelet????)

JvdH wijst erop dat Netneutraliteit meten 
makkelijker is dan 3G netwerken monitoren, waarop 
AB aanvoert dat tussen open en filteren de nodige 
grijswaarden zitten. Vandaaruit ontstaat 
discussie – o.a. n.a.v. vragen door TS – over het 
omgaan met false positives in de metingen, 
wellicht wel veroorzaakt door de omstandigheden bij de app gebruikers thuis?
Vanuit dergelijke cases wordt door AB, JPV, HR, 
en JvdH stilgestaan bij de wijze waarop Comcast 
vast internet verkeer heeft gemanipuleerd 
(vertragen, anders routeren e.d.) Kan ook dit met de app worden vastgesteld?

Oplossing door meerderen aangedragen is het 
verwerken van de resultaten in een boomstructuur 
en daarmee gesprek met operators aan te gaan. 
Daarmee wordt ook voorkomen dat alle False 
Positives voorspeld of in kaart gebracht worden 
(tijdrovend en weinig wenselijk)
HR noemt OFTEL als toezichthouder die nodige 
ervaring heeft met aanleggen basis informatie 
o.a. door eigen mensen op locatie te laten meten 
en resultaten aan operators voorteleggen.

Op basis van de breed in de pers beschreven 
ervaringen rond uitzending gemist en KPN komen 
aanwezigen tot conclusie (JvdH formuleert) dat 
KPN een methode heeft om om NN heen te kunnen filteren en afremmen.

CdL vertaalt dit naar de vraag:
is de functionaliteit en of de capaciteit bewust 
en/of op basis van patronen ontoereikend.

JPV merkt op dat testen met een app risico met 
zich meebrengt dat de testers hoge rekeningen 
wegens dataverkeer gaan krijgen. Risico wordt 
erkend door groep. Zelfde spreker en HR weten uit 
ervaring ook dat vooraf goed moet zijn nagedacht 
over proces van opslag en verwerking van de data. 
WBP is hier leidend, CBP toezichthouder.
Met 2/3 van de vergadertijd om komt CdL tot de vraag:
wat willen AB en AR van de vergadering en van ISOC
AB: wil een opdracht aan studenten in Dhaka .BD 
kunnen geven voor de start(?) bouw


Eisen geformuleerd door o.a. CdL
+ open source
+ goed gedocumenteerd
+ als dit in NL moet draaien dan onder de vlag 
van ISOC en een of meerdere universiteiten
+ simpel beginnen – heel binair, kijken of een protocol (poort?) werkt ja/nee

AB wordt verzocht zijn plan nog eens via de 
mailinglijst te verspreiden, zodat een grotere 
groep wordt bereikt en meer input kan worden gegeven.


Punt 3:
Als laatste volgt update JvdH over PB filtering.
Bittorrent metingen zijn uitgevoerd in ingebracht 
in rechtzaak. Na uitspraak inz PB filtering is een nieuwe test opgezet.
De resultaten daarvan zijn niet goed 
vergelijkbaar met oudere sets als gevolg van 
verschil tussen inclusief en exclusief herkomst/bestemmingsverkeer (??)
Bij de nieuwe monitor zal alleen gekeken worden 
naar files, er worden dus geen files geüpload of gedownload (check!?)
Resultaten worden zodra monitor is opgezet 
gerapporteerd om werking van de blokkade aan te tonen.
Meer informatie over de Wg.internet-transparency maillijst