[ISOC-wg Transp.] verslag Bijeenkomst werkgroep internettransparantie

Cees de Laat delaat op uva.nl
Za Okt 6 14:11:47 CEST 2012


Hartelijk dank!
zie inline

On 6 okt. 2012, at 13:59, Rashid <rashid op niamatmediagroup.nl> wrote:

> All,
> hierbij concept verslag van de ISOC-wg-transp bijeenkomst op 25 sept.

Aanwezig:
CdL  = Cees de laat
TS   = Tristan Suerink
JPV  = Jan-Phillipe Velders
SK   = Sander Klous
JvdH = Jeroen van der Ham
AR   = 
AB   = Alexander Blom
RN (notities) = Rashid
HR (later) = Hendrik Rood

> Voorzitter CdL opent bijeenkomst met vaststelling agenda (punt 1)
> 
> Punt 2 - presentatie plan "hoe open is mijn internet" door AB
> 
> uitleg van het projectplan: starten van onderzoek om te achterhalen hoe en waar er geknepen wordt in verbindingen.
> Daarbij wordt aan het begin al gerefereerd naar 3 data die voor het project van belang zijn:
> -streven is voor oktober een test app klaar te hebben
> -de app voor Android en iOS kan 22 november worden ingezet
> -januari 2013 wordt de wijziging telecomwet van kracht, waardoor trafficshaping en blocking niet meer mogelijk zijn.
> 
> In hoeverre Telco's zich aan deze wet zullen houden is mede afhankelijk van het optreden van OPTA.
> 
> De app, die zowel mobiel internet als via WiFi vast internet controleert, zal rol gaan vervullen in het aanleveren van data om shaping en blocking op provider niveau in kaart te brengen. De resultaten zijn nodig om publieke debat te voeden op basis van heldere en betrouwbare gegevens. Bedoeling is eveneens de gegevens te delen met operators en OPTA.
> Doordat er is gekozen voor een app - in plaats van bijv. een hardware oplossing bij consumenten - zijn wijzigingen ("updates") eenvoudiger door te voeren.
> De vergaarde data zal worden opgeslagen op een of meerdere servers, bij voorkeur in een ongefilterde omgeving.
> 
> JvdH merkt op dat het hier lijkt te gaan om een variant op de dekkingsmetingen die voor 3G netwerken bestaan. Aangevuld door HR en JPV wordt uitgelegd dat T-Mobile in geval van klachten over de dekking klagers verzoekt een eigen versie van de dekkingsmetingen app te gebruiken. Slechts op basis van die output zegt T-Mobile verder onderzoek te kunnen doen.
> Aanwezigen lijken geen punt te maken van deze "getrapte" werkwijze door T-Mobile. Werkwijzen andere mobiele operators blijft onbenoemd (of heb ik niet opgelet????)
> 
> JvdH wijst erop dat Netneutraliteit meten makkelijker is dan 3G netwerken monitoren, waarop AB aanvoert dat tussen open en filteren de nodige grijswaarden zitten. Vandaaruit ontstaat discussie - o.a. n.a.v. vragen door TS - over het omgaan met false positives in de metingen, wellicht wel veroorzaakt door de omstandigheden bij de app gebruikers thuis?
> Vanuit dergelijke cases wordt door AB, JPV, HR, en JvdH stilgestaan bij de wijze waarop Comcast vast internet verkeer heeft gemanipuleerd (vertragen, anders routeren e.d.) Kan ook dit met de app worden vastgesteld?
> 
> Oplossing door meerderen aangedragen is het verwerken van de resultaten in een boomstructuur en daarmee gesprek met operators aan te gaan. Daarmee wordt ook voorkomen dat alle False Positives voorspeld of in kaart gebracht worden (tijdrovend en weinig wenselijk)
> HR noemt OFTEL als toezichthouder die nodige ervaring heeft met aanleggen basis informatie o.a. door eigen mensen op locatie te laten meten en resultaten aan operators voorteleggen.
> 
> Op basis van de breed in de pers beschreven ervaringen rond uitzending gemist en KPN komen aanwezigen tot conclusie (JvdH formuleert) dat KPN een methode heeft om om NN heen te kunnen filteren en afremmen.
> 
> CdL vertaalt dit naar de vraag:
> is de functionaliteit en of de capaciteit bewust en/of op basis van patronen ontoereikend.
> 
> JPV merkt op dat testen met een app risico met zich meebrengt dat de testers hoge rekeningen wegens dataverkeer gaan krijgen. Risico wordt erkend door groep. Zelfde spreker en HR weten uit ervaring ook dat vooraf goed moet zijn nagedacht over proces van opslag en verwerking van de data. WBP is hier leidend, CBP toezichthouder.
> Met 2/3 van de vergadertijd om komt CdL tot de vraag:
> wat willen AB en AR van de vergadering en van ISOC
> AB: wil een opdracht aan studenten in Dhaka .BD kunnen geven voor de start(?) bouw
> 
> 
> Eisen geformuleerd door o.a. CdL
> + open source
> + goed gedocumenteerd
> + als dit in NL moet draaien dan onder de vlag van ISOC en een of meerdere universiteiten
> + simpel beginnen - heel binair, kijken of een protocol (poort?) werkt ja/nee
> 
> AB wordt verzocht zijn plan nog eens via de mailinglijst te verspreiden, zodat een grotere groep wordt bereikt en meer input kan worden gegeven.
> 
> 
> Punt 3:
> Als laatste volgt update JvdH over PB filtering.
> Bittorrent metingen zijn uitgevoerd in ingebracht in rechtzaak. Na uitspraak inz PB filtering is een nieuwe test opgezet.
> De resultaten daarvan zijn niet goed vergelijkbaar met oudere sets als gevolg van verschil tussen inclusief en exclusief herkomst/bestemmingsverkeer (??)
> Bij de nieuwe monitor zal alleen gekeken worden naar files, er worden dus geen files geŁpload of gedownload (check!?)
> Resultaten worden zodra monitor is opgezet gerapporteerd om werking van de blokkade aan te tonen.
> 
> CdL: Vergadering wordt gesloten om 17h00.
> _______________________________________________
> Wg.internet-transparency mailing list
> Wg.internet-transparency op internetsociety.nl
> https://service.opendomein.nl/mailman/listinfo/wg.internet-transparencyMeer informatie over de Wg.internet-transparency maillijst