Steun ook

OPEN DOMEIN steunt onderstaande organisaties met een lidmaatschap of anderzins omdat zij doelen nastreven die aanvullend of ondersteunend zijn voor die van open domein.

Hopelijk doet u dat ook !

logo Internet Society streeft naar een internet dat bruikbaar en toegankelijk is voor iedereen. Hiertoe stimuleert zij de verspreiding, het gebruik en toepassingen van het internet in internationale context. Daarnaast probeert zij te zorgen voor een brede maatschappelijke discussie en een evenredige vertegenwoordiging van alle belanghebbenden.

logo Open Doc Society is een internationale open standaardenfamilie die de opvolger is van veelgebruikte bedrijfsspecifieke documentformaten als .doc, .wpd, .xls en .rtf. ODF is geen software, maar juist een universele manier van informatie opslaan en verwerken die specifieke toepassingen en leveranciers overstijgt.

logo W3C Benelux heeft als doel het Web tot zijn volle potentieel te ontwikkelen, gemeenschappelijke protocollen te ontwikkelen, de groei van het Web te bevorderen en interoperabiliteit te garanderen.

logo Gridforum biedt een onafhankelijk platform voor het uitwisselen van kennis van en ervaring met gridtechnologie, van e-science tot gridservices, voor gridgebruikers, ontwikkelaars en andere geïnteresseerden in Nederland.

 logo Vrijschrift wil dat zaken met het karakter van vrije informatie - zoals vrije software, vrije leermiddelen en literatuur uit het publieke domein - een vaste plaats krijgen binnen onze samenleving zodat het iedereen kan dienen.

logo NLnet financially supports organizations and people that contribute to an open information society. It funds software, events, educational activities --and more. The procedure is fast and open to anyone.

logo SIDN verzorgt de uitgifte en registratie van .nl-domeinnamen en bewaakt de kwaliteit van domeinregistratie in Nederland. Daarnaast bevordert SIDN de coördinatie en standaardisatie bij de uitgifte van domeinnamen op nationaal en internationaal niveau.

logo Oophaga The goal of the oophaga foundation is to stimulate free use of digital certificates, stimulate digital privacy within digital networks such as internet, stimulate free use of secured communication in networks, stimulate Open Source development and the usage for digital certificates and securing measurements for such communication systems.