Vereniging

De vereniging Open Domein wil het internet interessanter maken door ruimte te bieden aan niet-commerciële toepassingen. Bovendien biedt Open Domein een platform waar mensen van elkaar kunnen leren, ideëen uitwisselen en waar ruimte is voor het (technisch, juridisch en sociale) experiment.