Nieuwsbrief

Sinds september 2001 versturen we onregelmatig een e-mail nieuwsbrief aan alle belanghebbenden van vereniging Open Domein en DeDS. Iedereen met een DeDS-account ontvangt deze nieuwsbrief en het is niet mogelijk om het abonnement hierop stop te zetten, het hoort erbij. U kunt gratis een abonnement nemen door een account te nemen bij DeDS. Opmerkingen, suggesties en kritiek zijn altijd welkom bij het bestuur@opendomein.nl