OPEN DOMEIN nieuws nr. 6

IN DEZE EDITIE

  1. Nieuwe website OPEN DOMEIN
  2. Doelstellingen / Visie
  3. MySQL en PHP voor VOD leden
  4. Betaling lidmaatschap
  5. ADSL voor leden
  6. Abuse

 


1. Nieuwe website

Vereniging OPEN DOMEIN werkt hard aan een nieuwe website. Alle input van leden / DeDS gebruikers is welkom. De ontwikkelingen zijn nu al te volgen op:

new.opendomein.nl

Een van de moeilijkste dingen die nog moeten gebeuren is het in orde maken van de searchfunctie. Voor deze taak zoeken we iemand die al eerder gewerkt heeft met mnogosearch.

Inmiddels staan de notulen van de afgelopen ALV en de genomen bestuursbesluiten online. Ook vindt u een overzicht van het nieuwe bestuur (met foto's) en een "Techniek" pagina met de achtergrond van onze huidge servernamen.


2. Concept Doelstellingen / Visie

Het bestuur is bezig met het schrijven van doelstellingen en een visie. Het vorige bestuur heeft hier ook al hard aan gewerkt. Het resultaat staat op de nieuwe website en is in concept. Onder "organisatie" staan de links naar "Visie" en "Toekomst" van de VOD. We nodigen iedereen van harte uit hierover via onze discussielijst (zie mailinglists) van gedachten te wisselen.


3. MySQL en PHP voor VOD leden

Het bestuur heeft besloten dat zodra wij PHP en MySQL aan gaan bieden aan de VOD leden, dit op een gescheiden omgeving moet, zodat bestaande diensten geen hinder ondervinden van eventuele fouten of opstartproblemen.

Wij zijn op dit moment dus hard op zoek naar een (bij voorkeur gesponsorde) server. We zoeken met name naar een 19" rackmodel serverbehuizing.


4. Betaling lidmaatschap

Er zijn nog steeds een aantal leden, die het lidmaatschapsgeld voor dit verenigingsjaar (2002-2003) niet hebben betaald. Bij deze worden jullie nogmaals vriendelijk verzocht om alsnog te betalen. We willen graag deze nieuwe server op korte termijn kopen. Daar is geld voor nodig!


5. ADSL voor leden

Tijdens een van de gesprekken die het bestuur met sponsor Intouch heeft gehad, is de mogelijkheid besproken om ADSL aan te bieden aan onze VOD leden. Het gaat om een gesponsorde dienst, al moeten we niet verwachten dat het veel goedkoper zal zijn dan bij andere providers. Het bedrag aan KPN moet in ieder geval betaald worden en de winstmarges op het overige zijn miniem. Intouch wil ons deze mogelijkheid bieden om zo het community gevoel te versterken.

Het bestuur is dankbaar voor dit aanbod en wil weten of de VOD leden hier interesse in hebben. Daarom zal er binnenkort een poll geplaatst worden op de nieuwe site.

Het kan natuurlijk geen kwaad als u nu al reageert op onze discussielijst.


6. Abuse

Wij merken dat er de laatste tijd steeds meer meldingen binnen komen van misbruik.
Er zijn 2 vormen:

a) "Gij zult niet stelen!"
b) DeDS bewoners die zich niet aan de AUP houden


a) Copyright schendingen
In principe staat in onze AUP dat VOD niet zelf voor rechter zal spelen. Wij vragen de melder zelf contact op te nemen met de gebruiker in kwestie. Indien deze samen niet tot een passende oplossing kunnen komen verwijzen we de melder naar de Nederlandse justitie om daar aangifte te doen. Pas als VOD van justitie de opdracht krijgt de site te verwijderen of inzicht te geven in de gegevens van de verdachte zullen we dat doen.

b) AUP overtredingen
In deze zelfde AUP staat wat bewoners van DeDS is toegestaan en wat niet. Veel voorkomende overtredingen zijn:

  • Overschrijding van de 25 MB aan dataopslag
  • De ruimte als FTP ruimte gebruiken en niet voor webpagina's
  • Meer dan 1 account hebben
  • Overschrijding van "redelijk gebruik" van onze data limiet

Op dit moment starten we dagelijkse controles naar bovengenoemde overtredingen. Indien deze worden geconstateerd, krijgt u in ieder geval een waarschuwing. Als u niet binnen afzienbare tijd reageert of binnen de genoemde tijdslimiet de overtreding ongedaan maakt verwijderen we het account in kwestie.