Petities.nl

Petities.nl is een website die het mogelijk en makkelijk maakt om electronische petities aan te maken en/of te ondertekenen.

Sinds juni 2008 zijn er ook overheidsinstanties die verklaard hebben om deze petities formeel te ontvangen, te behandelen en te beantwoorden.

Bezoek petities.nl