Projecten

Wat zijn projecten?
Een project bij de vereniging Open Domein brengt een gemeenschap gebruikers bij elkaar via internet in een niet-commerciële omgeving. Dat betekent dat er geen geld verdiend wordt en er geen aandacht doorverkocht wordt (reclame). Het project wordt een werkgroep binnen de vereniging.


Voorwaarden hieraan zijn

  • de werkgroep heeft één contactpersoon die aan het bestuur verantwoording aflegt over de door de vereniging toegekende schaarse middelen (het bestuur onthoudt zich van inhoudelijke beoordeling).
  • leden van de werkgroep nemen een proportioneel aantal 'tickets' van de 'kluslijst' voor hun rekening om andere projecten te helpen (en ontvangen zo ook hulp). Dit zijn werkzaamheden van huishoudelijk aard die op deze manier bij toerbeurt door alle leden van de vereniging worden vervuld.


Komt uw site/idee in aanmerking?
Leg uw idee ter beoordeling voor aan het bestuur.
Indien u slechts een homepage wilt plaatsen kan dit bij DeDS.


Wat bieden wij?
Voor leden bieden wij ruimte op onze serverinfrastructuur, voldoende processor capaciteit voor het hosten van een middelgrote omgeving en MySQL, PHP en CGI support.


Huidige projecten
Op dit moment draaien er bij onze vereniging de volgende projecten:

Tevens draaien er op onze servers een viertal virtuele Chatplekken, onder andere het OPEN DOMEIN café


Eerdere projecten
Het eerder door ons gehoste project (9.000 gebruikers en een doelgroep van 300.000 leden, opgezet 2002) KNGU is nu uit zijn jas gegroeid en gaat zelfstandig worden.