Stichting Erfgoed DDS

Er bestaat een aparte Stichting Erfgoed DDS met het digitale erfgoed van De Digitale Stad in eigendom. Het is gelukt om een bevroren opname van De Digitale Stad weer te reconstrueren en weer werkend te krijgen!

Uit artikel 2 van de statuten:

Doel.

1. De Stichting heeft ten doel het leveren van een bijdrage aan maatschappelijke en culturele innovatie door het in eigendom hebben en ontsluiten van het digitale erfgoed van De Digitale Stad.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het verlagen van de drempel voor toekomstige webarcheologische projecten van onder andere musea, kennisinstellingen en organisaties;
  • het verspreiden van kennis over nieuwe standaarden voor archivering en presentatie op het gebied van born-digital erfgoed;
  • t initiëren en realiseren van projecten met een ontwerpgerichte, artistieke en/of creatief technologische signatuur gericht op het onderzoeken van nieuwe maatschappelijke en culturele crossovers;
  • het delen van kennis op relevante kennisbijeenkomsten;
  • het initiëren en organiseren van online, fysieke en hybride bijeenkomsten voor relevante doelgroepen;
  • het (doen) verzorgen van onderwijs en het (doen) ontwikkelen van educatief- materiaal,

en verder al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Voor onderzoek is het dus mogelijk om er toegang toe te krijgen, weer 'de stad in te gaan'. Bij de VU is er daarvoor incidenteel een cursus 'History of Digital Cultures' voor studenten die ook een webarcheologische expeditie in de Digitale Stad maken. Zie in dat verband ook Archaeology of the Amsterdam digital city; why digital data are dynamic and should be treated accordingly (2017) van Alberts, Went en Jansma.

Heeft u een voorstel voor de stichting in dit verband? Mail het naar bestuur@opendomein.nl en wij zoeken contact met het bestuur van de stichting voor u.