Historie

Als experimenteel project is in 1994 in Amsterdam gestart met de De Digitale Stad (DDS). De bedoeling was een tijdelijk project van 10 weken om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen. De DDS bleef na die proefperiode bestaan en groeide snel uit tot de eerste gemeenschap op internet in Nederland met trouwe en loyale gebruikers.

Menig vroeg-internetter zal de modem inbeltonen naar 6225222 nog wel herinneren: ringtone1 en ringtone2.

Begin 2001 zag het er naar uit dat de toenmalige eigenaren van De Digitale Stad de stekker uit DDS City zouden trekken. Op 14 februari 2001 werd de vereniging OPEN DOMEIN opgericht met als doel de domeinnaam dds.nl en de website op dat domein van DDS City over te nemen. Dat is niet zo gelopen. De DDS werd omgevormd tot een commercieel bedrijf en OPEN DOMEIN ging, zonder de DDS domeinnaam en website, door met een eigen server om de gratis laagdrempelige internettoegang in stand te houden. Vanaf 14 maart 2001 alleen met een e-mailinglist, maar eind augustus van hetzelfde jaar ging onze eerste (tweedehandse) server met gratis e-mail en webruimte online: het project DeDS.

 

Oorsprong

De Digitale Stad was dé virtuele stad in Amsterdam van februari 1994 tot juli 2001. De DDS is opgericht naar het idee van de "Community Networks" beweging in Amerika en Canada en functioneerde als een open domein op het Nederlandse internet. Daarnaast trok het veel interesse vanuit het buitenland voor het ontwerp dat was gekozen; een metafoor van een stad om web-informatie te structureren en gebruikers die "bewoners" genoemd werden. Vooral in die eerste jaren hadden veel gebruikers behoefte aan die metafoor om het nieuwe medium te kunnen begrijpen. De behoefte aan de metafoor is verdwenen en veel 'gratis' diensten werden na 2000 in toenemende mate door commerciële ondernemingen aangeboden. In ruil voor de gratis diensten hopen ze dat je aandacht besteedt aan de reclame die ze aanbieden en analyseren ze je gedrag en je gegevens om als waardevolle gegevens door te verkopen aan derden. Het komt er vaak op neer dat je bij dergelijke bedrijven geen eigenaar meer bent van je eigen gegevens. In reactie daarop is de vereniging Open Domein een van de weinig overgebleven niet-commerciële alternatieven om internet te kunnen gebruiken.

 

Bronnen

Erg veel informatie over de DDS en dus de periode vóór Vereniging Open Domein is te vinden op de website van ReindeR Rustema. Hij was ook betrokken bij de oprichting van Vereniging Open Domein. Daarnaast heeft hij een scriptie geschreven "The Rise and Fall of DDS" wat zeker interessant is voor iedereen die geïnteresseerd is in de achtergrond van Digitale Steden. Over de eerste 10 jaar is een overzicht samengesteld bij de Waag en er staat een archiefselectie op de DDS site.

De actiepagina van de 'vereniging in oprichting DDS' (zoals Open Domein eerst heette) staat nog bij jolie.nl.

Pers

Bestuursleden en daden

Het eerste bestuur (JaarMaandDag)

 • 20010215 - 20010606 ReindeR Rustema voorzitter
 • 20010215 - 20010606 Hinde ten Berge penningmeester
 • 20010215 - 20010606 Wouter van den Berg secretaris
 • 20010215 - 20010606 Bert Huyben
 • 20010215 - 20010606 Etienne Wettingfield
 • 20010215 - 20010606 Leonoor Wijnbergen
 • 20010215 - 20010325 Ralf van Dooren

Enkele gebruikers richten op 14 februari vereniging Open Domein op met als doel dds.nl en de Digitale Stad website over te nemen van het bedrijf DDS City om te voorkomen dat het verdwijnt. Dit is uiteindelijk niet gelukt. De vereniging kan zich niet vinden in de samenwerkingsvoorstellen van DDS City en DDS City gaat op commerciële basis verder. De dds.nl e-mail en homepage-faciliteiten blijven alleen intact voor betalende gebruikers. De interface met de Digitale Stad en de gratis accounts verdwijnen. Het eerste bestuur heeft besloten dit resultaat te accepteren en stelt voor de vereniging op te heffen.

 

Het tweede bestuur

 • 20010606 - 20010802 Hinde ten Berge voorzitter
 • 20010606 - 20010802 Paul Vogel penningmeester
 • 20010704 - 20010802 Marjo van der Woerd interim secretaris
 • 20010606 - 20010802 Raymond Bliersbach
 • 20010606 - 20010725 Rick Buitenman
 • 20010606 - 20010906 Zenon Panoussis

Het tweede bestuur heeft de 'De echte Digitale Stad' (DeDS) server ingericht, voor de communicatie tussen de vereniging en de leden, maar ook om de DDS-vluchtelingen op te kunnen vangen. Er werd een DDS-mirror gestart waar alle DDS-accounts naar werden gekopieerd en de servers werden voor meerdere doeleinden geschikt gemaakt. Er ontstond een uitgebreide discussie, wat er verder moest gebeuren.

 

Het derde bestuur

 • 20010906 - 20020529 Marko Faas voorzitter
 • 20010906 - 20020529 Henk Langendijk penningmeester
 • 20010906 - 20020529 Emiel Kollof

Het derde bestuur heeft de server proberen te stabiliseren. Er zijn in deze tijd een aantal groepen op de server afgekomen, zoals scholieren, Chinezen en Japanners maar ook een voetbalvereniging, een vegetariërsclub, een bruine kroeg enz.

 

Het vierde, vijfde, zesde, zevende en achtste bestuur

 • 20020529 - 20070526 Jeroen Snijders voorzitter
 • 20020529 - 20070526 Henk Langendijk penningmeester
 • 20020529 - 20070526 Willem de Kei secretaris

Het vierde bestuur wil voor de leden eindelijk PHP en MySQL-faciliteiten toegankelijk maken. Dat lukt uiteindelijk in 2004. Er zijn tegenwoordig veel mensen, die zelf een server oprichten. En daarbij kan de vereniging Open Domein coördinator en begeleider zijn. En het bij elkaar brengen van mensen met ideeën en mensen met de kennis blijft een uitdagende en boeiende taak van de vereniging. Er zijn enkele mailinglists en sinds eind 2002 ook online chat-plekken. Misschien dat de goede dingen behouden blijven, in een soort internetmuseum.

 

Het negende t/m vijftiende bestuur

 • 20070526 - 20130602 Jeroen Snijders voorzitter
 • 20070526 - 20130602 Henk Langendijk penningmeester
 • 20070526 - 20130602 Willem de Kei secretaris
 • 20070526 - 20130602 Johan Kok
 • 20070526 - 20130602 ReindeR Rustema

Het negende bestuur richt zich op het aantrekken van en onderdak bieden aan gemeenschappen. De duizenden DeDS-gebruikers zijn de belangrijkste gemeenschap, maar er worden ook meer domeinen gehost waar gebruikers zich bij aan kunnen sluiten, zoals petities.nl en spreeksteen.nl. Het beschermen van de privacy van de gebruikers blijft voorop staan in combinatie met de reclame-vrije omgeving. Om de 'draagbaarheid' van ieders identiteit op internet te bevorderen wil het bestuur ook domeinnamen voor gebruikers mogelijk maken tegen kostprijs.

 

Het zestiende bestuur t/m heden

 • 20130602 - heden Jeroen Snijders voorzitter
 • 20130602 - heden ReindeR Rustema penningmeester
 • 20130602 - heden Willem de Kei secretaris
 • 20130602 - heden Johan Kok
 • 20130602 - heden Henk Langendijk

Het zestiende bestuur gaat terug naar de ontstaansreden van de vereniging; het bieden van een veilige, openbare, vrije ruimte op internet voor individuele gebruikers en projecten. Dit doel bereiken we door:

 • uw privacy te garanderen (privé-communicatie en persoonlijke gegevens blijven van u)
 • geen commercie toe te staan (zoals reclame)
 • basisvoorzieningen gratis en extra diensten tegen kostprijs te leveren
 • een vereniging als rechtsvorm voor onze activiteiten te gebruiken.