Organisatie

OPEN DOMEIN is een vrijwilligersorganisatie.

De vereniging heeft eigen servers die volgens een sponsor(contract) met Freedom Internet gekoppeld zijn aan het internet. OPEN DOMEIN heeft verder alle vrijheid. Volgens de doelstellingen en visie van het bestuur, zal er capaciteit beschikbaar gesteld worden om websites / communities te plaatsen c.q. ontwikkelen.

Wij kennen bestuursleden, leden maar ook werkgroepen, projecten en gebruikers/bewoners. Net als iedere andere vereniging moet ook het bestuur verantwoording afleggen aan zijn leden op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. De leden van de vereniging hebben zeggenschap over wat er met de vereniging (en dus met inventaris / sponsorcontracten e.d.) gebeurt.