OPEN DOMEIN nieuws nr. 3

IN DEZE EDITIE

  1. 1. Een stormachtig 2001
  2. 2. Verwachting 2002
  3. 3. Een goed 2002

 

1. Een stormachtig 2001

Precies een jaar geleden werd er gerept van een organisatie die de diensten van De Digitale Stad (DDS) zou moeten overnemen. DDS kondigt aan te stoppen en dat willen heel veel gebruikers voorkomen. In februari wordt een vereniging opgericht die de diensten van DDS zou moeten voortzetten. DDS gaat echter door en het streven om DDS over te nemen wordt niet gehaald. Maar er is wel een vereniging ontstaan die ondanks ruzie, bestuurswisselingen en technische problemen nog steeds bestaat. Alleen dat is al een overwinning.

In de zomer krijgt de VOD haar eerste kindje: DEDS.nl Daar kunnen mensen gratis e-mailadres en homepageruimte aanvragen. Op dit moment voorziet de dienst enkele honderden mensen van digitale aanwezigheid. Voordat de dienst uitgebouwd wordt, zet een bestuurscrisis het project tijdelijk stil.

Na de interne strubbelingen en de bestuurswisseling in de zomer, brengt het derde bestuur rust in de vereniging. Geen stilstand, alhoewel het hoge ambitieniveau niet wordt gehaald. Door het vele en vaak urgente werk achter de schermen is de informatievoorziening helaas niet voldoende up-to-date. Zo onderhandelt het bestuur met een nieuwe serversponsor. Helaas blijken de eisen van deze sponsor te hoog. Verder wordt samen met enkele leden nagedacht over het beleid van de VOD. En zijn er gesprekken gaande met organisaties en verenigingen die serverruimte of samenwerking zoeken.

De meest ingrijpende gebeurtenis van de afgelopen maanden is in oktober. Een server moet worden vervangen omdat een sponsorcontract afloopt. Dat gaat allesbehalve vlekkeloos. De mail is een week down, nieuwe aanmeldingen lukken niet. De in de zomer haastig geinstalleerde webdiensten blijken moeilijk te doorgronden.

Gelukkig is na een week stress de mail weer online. Daarna wordt een vernieuwde basis gelegd voor meer diensten. Zo staan de programmeertaal PHP en de database MYSQL op het programma. Ook is het de bedoeling dat leden hun eigen adresgegevens bij kunnen houden. In het bijzonder verdient Zenon hartelijke dank voor alle tijd en moeite die hij in deze operatie heeft gestoken.

Andere wijzigingen en toevoegingen, zoals een nieuwe layout voor de webmail van Deds, kunnen door aanpassingen in de structuur van de servers eindelijk door enthousiaste leden zelf worden ondernomen.


2. Verwachting 2002

De servers zijn nu eindelijk in de lucht en stabiel genoeg voor nieuwe, leuke projecten.Er komt nog een wel een volgende wisseling van servers, maar - met de ervaringen van de vorige serverswisseling - is de verwachting dat dit geruisloos verloopt. De vereniging Open Domein biedt meer, dan de DeDS. Voor de vereniging kan nu dan eindelijk een begin gemaakt worden met nieuwe projecten. Om te beginnen zijn al enkele subdomeinen aangemaakt: art.opendomein.nl en museum.opendomein.nl. Verder wordt de homepage van de VOD (www.opendomein.nl) momenteel onder handen genomen zodat meer leden zich daarmee kunnen bemoeien. Het is eindelijk mogelijk om op bescheiden schaal met projecten te beginnen. De coordinatie wordt (vooralsnog) gedaan door het bestuur: mailto:bestuur@opendomein.nl.


3. Een goed 2002

Allereerst een woord van dank aan iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor VOD. Met name ook dank aan de sponsors, waaronder Intouch, Extended Internet en Discan.

Ten slotte een gelukwens van bestuur en medewerkers:

Iedereen het allerbeste gewenst in het hopelijk ook digitale jaar 2002.