OPEN DOMEIN nieuws nr. 26

 

IN DEZE EDITIE

  1. Uitnodiging ALV
  2. 10-jarig bestaan 
  3. Netwerkkosten 2011 
  4. Democratiespel.nl 
  5. Petities.nl 5 jaar 
  6. Afmelden? 1. Algemene Leden Vergadering

Alle leden ontvangen komende week een uitnodiging voor de ALV op 5 juni aanstaande. Wilt u als DeDS gebruiker inspraak in onze vereniging? Dan kunt u zich aanmelden als lid op https://service.opendomein.nl/lidmaatschap


2. 10-jarig bestaan

Op 28 februari 2011 bestaat vereniging Open Domein precies 10 jaar. Dat is bijzonder want er zijn veel providers die de afgelopen 10 jaar verdwenen zijn (denk aan Wish, Freeler, Raketnet, Planet internet, WXS, tomaatnet, etc.).
We organiseren een groot feest op 26 februari 2010 in Amsterdam. We nodigen iedereen uit die ooit iets met onze vereniging te maken heeft gehad. Alle DeDS gebruikers zijn dan ook van harte uitgenodigd. Zet deze datum (26-2-2011) dus alvast in uw agenda!
Er wordt op dit moment een feestcommissie opgericht die de activiteiten gaat bedenken en organiseren. Er wordt over gedacht om DeDS gebruikers de mogelijkheid te geven een eigen stand in te richten (over hun website) op de feestdag.
Suggesties en aanmeldingen zijn welkom op feestcommissie@deds.nl


3. Netwerkkosten 2011

Open Domein maakt gebruik van de co-locatie dienst van CultureGrid. Deze biedt culturele initiatieven de mogelijkheid om eigen servers op te hangen in een geconditioneerde computerruimte.
De kosten voor deze dienst worden tot 31-12-2010 voor een groot deel gesponsord door Waag Society. De Waag ontwikkelt creatieve technologie voor maatschappelijke innovatie.
Vanaf 1-1-2011 komt de sponsoring echter voor een groot deel te vervallen. Tijdens de ALV willen we verder ingaan op deze wijziging.
Suggesties omtrent mogelijke oplossingen zijn welkom op bestuur@opendomein.nl


4. Democratiespel.nl

Een van de projecten op onze servers is het Democratiespel. Met de verkiezingen in aantocht dient zich een mooie gelegenheid voor om de software verder te testen. Alleen daar moeten wel de verkiezingsprogramma's in het spel ingevoerd worden. Had u het voornemen om een verkiezing- programma nauwkeurig te bestuderen? Dan kunt u ons helpen door bij zoveel mogelijk punten uit het programma 'kopieer-plak' te doen om zo de database te vullen. Als alle verkiezingsprogramma's erin zitten dan zal dat als als de code goed werkt een interessante kieswijzer opleveren als spelers die punten gaan beoordelen. Als u een bijdrage wilt leveren, stuurt u dan een mailtje naar webmaster@democratiespel.nl voor instructies en inlogcodes. Zie ook http://derdekamer.net


5. Petities.nl 5 jaar

Het project petities.nl van Open Domein is sinds 1 mei 5 jaar oud. Op 1 mei 2010 is er ruim 900.000 keer een petitie ondertekend via een werkend e-mailadres.
Al die ondertekeningen waren verdeeld over bijna 400 petities. Ongeveer 70 petities hadden meer dan 1.000 ondertekeningen Daarvan waren er 9 met meer dan 10.000 en 2 met meer dan 100.000.
Minder dan 100 petities zijn afgesloten, veel petities wachten nog op een antwoord van 'het bevoegd gezag'. Het doel van petities.nl is om de komende tijd altijd een formeel antwoord te krijgen op elke petitie. Steeds meer gemeenten openen daarvoor een 'petitieloket' op petities.nl. Utrecht is de laatste grote gemeente die zich heeft aangesloten, binnenkort zal Den Haag ook mee doen. Kent u of bent u iemand in een gemeente of provincie die dit kan realiseren, dan danken we u bij voorbaat voor uw hulp.


6. Afmelden?

U ontvangt dit bericht omdat u een DeDS account heeft aangemaakt bij vereniging Open Domein.
Gebruikt u uw DeDS account niet meer of wilt u zich (met het oog op de nieuwe Telecommunicatiewet) afmelden voor deze nieuwsbrief? Dan kunt u uw DeDS zelf opheffen. Ga hiervoor naar onderstaande link, vul hier uw DeDS gebruikersnaam en wachtwoord en kies vervolgens voor 'verwijder mijn account' https://service.opendomein.nl/aanmelden/aanpassen/
Heeft u naar aanleiding hiervan meer vragen? Via helpdesk@deds.nl helpen we u graag verder.
Open Domein Nieuws is een onregelmatig verschijnende e-mailnieuwsbrief. Opmerkingen, suggesties, kritiek zijn altijd welkom via bestuur@opendomein.nl