OPEN DOMEIN nieuws nr. 8

IN DEZE EDITIE

 1. DeDS en VOD
 2. Werkzaamheden
 3. Digitaal Café
 4. Lidmaatschap VOD
 5. ALV Vereniging Open Domein
 6. Linux & PHP experts
 7. Digitale Stad Eindhoven
 8. Vrijwilligers gevraagd
 9. Commerciële aktiviteiten
 10. Mailinglists
 11. Petitie project
 12. English summary  

 


1. DeDS en VOD

"Waarom krijg ik deze VODMail, terwijl ik alleen gebruiker ben van DeDS?" zul je je afvragen.
Het antwoord hierop is het volgende:   DeDS is een project van de Vereniging Open Domein (VOD). VOD neemt de enkele keren per jaar uitgaande VODMails voor haar rekening, waarin oa nieuws aangaande de DeDS-gebruikers. Alle DeDS-gebruikers krijgen eenmaal per jaar een VODMail toegestuurd, zowel naar het DeDS-account als naar het alternatieve account. Zodoende kunnen we onze database updaten.

Het lidmaatschap van DeDS (gebruiker) is gratis. Er is één account per gebruiker toegestaan. U kunt ons steunen door lid te worden van VOD (lid) waaraan lage kosten zijn verbonden. VOD-leden hebben mogelijkheden op meer diensten, zie hiervoor VOD.

2. Werkzaamheden

Hoofdserver Arne heeft een nieuwe harde schijf gekregen en is upgraded naar RedHat9. Hierdoor zijn een aantal diensten een paar weken buiten gebruik geweest, waarvoor onze verontschuldigingen. Backupserver Krille moet nog worden upgrated. En Arnoud wordt experimenteel met php-mysql. Zie ook punt 6.


3. Digitaal Café

Er draaien enkele digitale ontmoetingsplekken op onze server zoals het OpenDomein Café, het DigiStad Café, het Gay Café, de Bruine Kroeg en de Antechamber. Allemaal te bereiken via het Open Domein square. Ook is er een link opgenomen naar een ander DigiStad Café (van kv.flappie.nl). Zo kan iedere kroegloper zijn eigen stamcafé uitzoeken.


4. Lidmaatschap VOD

het VOD-lidmaatschapsjaar loopt van 1 mei tot 1 mei voor een periode van een jaar. Het jaarlijkse lidmaatschap is 15 euro.
Je kunt ons ook machtigen door het machtigingsformulier op onze lidmaatschaps-pagina uit te printen, in te vullen en ondertekend aan ons op te sturen.

5. Algemene Ledenvergadering Vereniging Open Domein

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 13 september om 13.00 uur in Amsterdam. Leden van de Vereniging Open Domein krijgen een uitnodiging toegestuurd. Wil je ook meebeslissen over de Vereniging Open Domein en het project DeDS? Word dan lid en kom op 13 september naar Ceintuurbaan 247hs in Amsterdam.

Na het officiële gedeelte is er om ongeveer 13.30 uur de gelegenheid voor leden en doeners elkaar te ontmoeten. Deze gelegenheid is bijzonder geschikt voor doeneners om afspraken te maken om samen iets te doen. Het 'searchknopje' op de VOD-site, en de PHP server komen zeker ter sprake.

Laat vantevoren weten dat je komt door een e-mail te sturen naar bestuur@opendomein.nl.


6. Linux & PHP experts

Kennis van linux, php, mysql en interesse om je daar op uit te leven?
We hebben de beschikking over een aparte server, welke moet worden ingericht als experimentele PHP MySQL server. Iets voor jou? Ook zoeken we een linux beheerder. Help mee en neem zo de uitvoering en kwaliteit van de huidige en nieuwe diensten in je eigen hand!

Voor handige scripts, suggesties en nieuwe mogelijkheden, neem contact op met bestuur@opendomein.nl.


7. Digitale Stad Eindhoven

Op woensdag 11 december 2002 is een afvaardiging van DeDS op bezoek bij DSE (Digitale Stad Eindhoven) geweest. Doel was om een vorm van samenwerking te vinden, m.n. om onze gebruikers die PHP willen dit te kunnen bieden. Dit is echter niet gelukt. Ook DSE bleek dit niet veilig te kunnen bieden aan de gebruikers. Wel hebben we veel gehad aan elkaars informatie over vrijwilligersbeleid en organisatie.


8. Vrijwilligers gevraagd

Ook voor onze bestaande diensten hebben we mensen nodig; van linux experts tot het designen van een nieuw vod-briefhoofd.
Zie de link Vacatures onder het menu Techniek op onze website www.opendomein.nl.


9. Commerciële aktiviteiten

Vernieuwing, expressie en community-building komen bij ons op de eerste plaats. Voor het verrichten van commerciële aktiviteiten zijn onze diensten dan ook niet geschikt. Hiervoor verwijzen we u graag door naar onze sponsors.


10. Mailinglists

Via de announce@ mailinglist worden enkele keren per jaar onze VODMails verstuurd welke oa nieuws bevatten voor de DeDS-gebruikers. Wil je je op announce@ abonneren, stuur dan een e-mail naar bestuur@opendomein.nl.

Elke DeDS gebruiker krijgt in elk geval eenmaal per jaar ongevraagd een e-mail.

Daarnaast is er de voor iedereen toegankelijke algemene mailinglist discussie@. De mailinglists hebben het een tijd niet gedaan waardoor er veel te weinig contact onder elkaar is geweest. Maar ze draaien weer! Voor het aanmelden zie onze website www.opendomein.nl.

We zien u graag op onze mailinglists of chat-café's om met elkaar te bespreken welke aktiviteiten wat hoe wanneer wie, kan wil en zal doen om deze en andere nieuwe diensten te installeren en te onderhouden. Uw Ideëen zijn ten zeerste welkom. Kennis en Daden uiteraard nog meer.


11. Petitie project

Petities zijn populair op internet. Het ligt voor de hand om het medium te gebruiken om snel een boel medestanders bij elkaar te brengen. Helaas sneuvelt menig petitie ongelezen als spam. De petitie krijgt nooit de aanhang die het zou kunnen krijgen, het bereikt nooit de autoriteiten aan wie het gericht is, laat staan dat het de ondertekenaars onderling met elkaar in contact brengt.
De vereniging Open Domein kan dat allemaal faciliteren door petities mogelijk te maken. In plaats van het rondpompen in spam komen alle ondertekenaars in een veilige database zonder risico op spam. De werkgroep helpt mensen bij het formuleren van een goede petitie en het vinden van toegang tot massamedia en de autoriteiten. Ondertekenaars kunnen bij het ondertekenen er ook voor kiezen in contact te treden met anderen zodat een gemeenschap van gelijkgestemden gevormd kan worden op een mailinglist van de vereniging. Vanzelfsprekend is dit allemaal reclamevrij en wordt de privacy van alle betrokkenen verdedigd door de vereniging. Hoewel alleen leden van de vereniging een petitie mogen opzetten, mag iedereen ter wereld tekenen natuurlijk. De technici van de vereniging waken voor grootschalige, geautomatiseerde fraude van de lopende petities.
Wie wil meehelpen dit project te realiseren? Stuur een mailtje naar bestuur@opendomein.nl.12. English summary

Why have I received VODMail while I am only a user of DeDS?
DeDS is a project of the Open Domain Association (VOD, Vereniging Open Domein). VOD is also responsible for the approximately 6 times per year sending of VODMail, which contains among other things, news of interest to users of DeDS. DeDS membership is free, but a small membership fee is requested of VOD members. The VODMail of the year shall be sent to both your DeDS-account as well as to your original account. This will enable us to update our database.

Recently, several digital cafes have been added to our server. They are available via the Open Domein square.

The VOD membership year runs from May 1st through April 30th of the folllowing year. The yearly membership fee is 15 euro.

Via the announce@ mailing list a few times per year our VODMails shall be sent to its subscribers which contain news for the DeDS-users. If you wish to subscribe to announce@ send an e-mail to bestuur@opendomein.nl.
In any case DeDS users will receive once per year an unsolicited email.
There is also the general mailing list discussie@ which is open to everyone. To become a member please see our website www.opendomein.nl.

Are you knowledgeable in php and mysql? Interested in getting them set up on a separate server we have available? We are also in need of a Linux systems manager. Join us and contribute to the improvement of both our current and future services.

Innovation, expression and community building are our priorities. Commercial activities are not permitted. For those needs, please refer to our sponsors.