OPEN DOMEIN nieuws nr. 1

IN DEZE EDITIE

  1. Welkom
  2. Algemene Ledenvergadering
  3. Nieuw bestuur
  4. To-Do lijst bestuur
  5. Gezocht: Helpdeskmedewerkers
  6. Gezocht: Leden kascommissie
  7. Frequently Asked Questions
  8. Samenvatting discussielijst

 

1. Welkom

Iedere vereniging hoort een eigen medium te hebben om nieuws, weetjes, de agenda en verslagen te kunnen publiceren. Ook de Vereniging Open Domein (VOD) kan niet zonder zo'n medium. Vandaar deze eerste VODMAIL, gepubliceerd door het kersverse nieuwe bestuur van de vereniging, die zich in punt 3 zal voorstellen.

VODMAIL moet uiteindelijk een regelmatige verschijning worden op announce@lists.opendomein.nl, maar in de eerste instantie zal er vooral worden gepost op momenten dat iets nieuws te melden is.


2. Algemene Ledenvergadering

Op de ALV afgelopen donderdag in de Waag in Amsterdam waren 22 leden aanwezig (waarvan zich 2 halverwege de vergadering terugtrokken) om hun mening te geven over de Vereniging Open Domein. De -dan nog- bestuursloze VOD dreigde volledig uit elkaar te vallen wegens meningsverschillen en ruzies.

Voor- en tegenstanders van opheffen troffen elkaar in een onzichtbaar, maar duidelijk aanwezig debat, dat uitmondde in de stemming van een nieuw bestuur. Marko Faas, die zich eerder had gekandideerd met twee anderen, stond in de eerste instantie alleen na een serie van terugtrekkingen. Uiteinde- lijk kreeg hij steun van Emiel en Henk (met zorg voor monumentenzorg). Ook Raymond wilde zich kandideren, maar trok zich later terug toen bleek dat hij geen kans maakte. Marko, Henk en Emiel werden gekozen tot het nieuwe bestuur. (Zie punt 3 voor een introductie van Marko, Henk en Emiel).

Na een korte pauze was het de beurt aan de statuten. Spelfouten dienen altijd snel gecorrigeerd te worden en daar was de ALV het mee eens. Aan de wijzigingen van punten 3.1 en 3.2 ging wat meer discussie vooraf. Het resultaat is dat de voorstellen van 3.1 wel en die van 3.2 niet werden over- genomen door de ALV.
Om de voorstellen wettelijk te laten opnemen, moet een tweede ALV zich opnieuw uitspreken over de wijzigingen. Pas daarna kan de notaris ze aanpassen.

De notulen worden gemaakt door Erik van den Muijzenberg en volgen later.


3. Nieuw bestuur

De ALV heeft donderdagavond gekozen voor een nieuw bestuur. Marko, Henk en Emiel zijn resp. aangesteld als voorzitter, penningmeester en algemeen bestuurslid. Een secretaris heeft het nieuwe bestuur nog niet gekozen.

Marko Faas
Deze 28-jarige journalist heeft een doel voor ogen met VOD. Hij wil graag een nieuwe format van een digitale stad op- stellen. Marko is al vanaf het begin betrokken bij VOD en heeft mee- geholpen met de bouw van de opendomein-site.

Henk Langendijk
Henk voelt zich gehecht aan de goede oude DDS en vond het erg jammer om te horen dat de stekker er mogelijk uitging. Toen overname van de oude DDS niet haalbaar bleek, had de vereniging inmiddels wel een eigen community gekregen met trekjes van de goede oude DDS. Er waren plannen genoeg om iets moois te maken. Helaas ontstond er ruzie zodat de gepensioneerde Henk de vereniging nu eerst wil consolideren. Om vandaaruit dan zo veel mogelijk van de goede ideeen alsnog te verwezenlijken.

Emiel
Een van de belangrijkste peilers van VOD is de techniek. De servers moeten worden beveiligd, de diensten moeten werken. Dat is waar de Emiel komt kijken. Het hart van deze 25-jarige systeembeheerder ligt bij de techniek. Daar is hij op zijn best. Emiel heeft veel plannen voor DeDS, maar ook andere ideeen voor projecten met een technische invalshoek.


4. To-Dolijst

De to-dolijst van het bestuur staat behoorlijk vol. Een greep uit de activiteiten:
- Inschrijven bij de Kamer van Koophandel;
- Openen van een nieuw postbusnummer;
- Overschrijven van bank- en gironummers;
- Contact leggen met Intouch, Extended Internet en Discan,
  die VOD sponsoren met hosting, domeinen en hardware.
- Maken van contacten en procedures voor de systeembeheerders;
- Formaliseren van leden;
- Uitzoeken van bestaande contracten;
- Uitzoeken van financien;
- Opstellen agenda en prikken datum volgende ALV;
- Maken beleidsdocument.


5. Gezocht: Helpdeskmedewerkers

DeDS heeft inmiddels meer dan 400 mensen die zich hebben ingeschreven. Velen daarvan redden zich prima, maar een aantal heeft toch hulp nodig. Daarom zoekt het bestuur leden die enkele uren per week vragen willen beantwoorden en mailtjes willen sturen. De looptijd van de helpdesk is in principe oneindig.

Behalve het beantwoorden, is ook hulp nodig bij het maken van een FAQ. Liefst door iemand die ook technisch goed onderlegd is. Het project, waar al een begin mee is gemaakt, gaat enkele uurtjes kosten en zal daarna zijn afgerond.


6. Gezocht: Leden kascommissie

De huidige kascommissie heeft in de Algemene Ledenvergadering aangegeven te willen stoppen. Dat betekent dat VOD een nieuwe kascommissie moet aanstellen in de volgende ALV. Daarvoor worden twee nieuwe mensen gezocht. Naar schatting kost het eens in de maand enkele uurtjes. Vlak voor de ALV moeten de boeken en de balans worden nagekeken. De eerste ALV waar de nieuwe kascommissie mee te maken krijgt, wordt - als alles goed gaat - ergens in april 2002 gehouden.


7. Frequently Asked Questions

Waarom post het bestuur niet op de discussielijst?
Het huidige bestuur is van mening dat die lijst een van de oorzaken is van de problemen in het voorgaande besturen. Deze lijst werkt heel direct en dan komen per definitie meningen van individuele bestuursleden naar voren. Naderhand blijkt dan soms, dat deze meningen niet door het gehele bestuur worden ondersteund. Dat leidt tot spanningen binnen het bestuur, en dat willen we voorkomen.

Wie heeft nu toegang tot de DeDS-servers (en daarmee misschien tot mijn prive-mail?)
Behalve jezelf kunnen systeembeheerders altijd bij deze mail. Het bestuur zal deze mensen officieel aanstellen en een geheimhoudingsverklaring laten tekenen. Om te voorkomen dat anderen in systemen kunnen komen, wordt momenteel hard gewerkt aan de beveiliging.

Waarom heeft het bestuur nog geen beleidsplan?
We hebben voorlopig 3 geheime beleidsplannen, en als we daarvan 1 goed plan hebben gemaakt, komen we er pas mee naar buiten.

Wanneer is de volgende Algemene Ledenvergadering (ALV)?
Dat is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Wel moet een ALV worden gehouden minimaal twee en maximaal vier weken na de vorige. Dit omdat in de ALV van afgelopen donderdag een statutenwijziging is voorgesteld. Omdat ongeveer 1/5 van de leden de ALV heeft meegemaakt, moet een tweede worden gehouden.

Het bestuur is overigens nog op zoek naar een goede, rustige en liefst gratis locatie voor de ALV. Dit kan ook in andere steden dan in Amsterdam zijn. Suggesties kun je mailen naar: mailto: bestuur@opendomein.nl

Ik wil graag een idee uitwerken. Kan VOD me helpen?
Motiveer je idee in een mail naar het bestuur (mailto: bestuur@opendomein.nl) en dan zou VOD je mogelijk kunnen helpen met een e-maillijst, ruimte op de server en een oproep voor vrijwilligers.


8. Samenvatting discussielijst

Voor de ALV ontspint zich een discussie over de kandidatuur van drie mensen als blok. Is dat wel of niet democratisch is. Een helder antwoord wordt niet op gegeven, aangezien een aantal mensen voor en een aantal tegen blijven.

De opheffing van VOD. blijkt ook een heikel punt. Helemaal nadat twee van de drie kandidaten zich alsnog terugtrekken. Kan Marko, de overgebleven en op dat moment enige kandidaat, VOD alleen besturen?

Stel er komt geen bestuur en VOD wordt opgeheven, wat te doen met DeDS? Op de lijst worden een aantal suggesties gepost: weggeven aan ASCII, onderbrengen bij de originele stichting DDS of voort laten zetten door de systeembeheerders. Opheffen van DeDS komt vreemd genoeg niet ter sprake.

Uiteindelijk hoeft daar geen antwoord op te komen, omdat tijdens de ALV enkele mensen opstaan die Marko willen steunen in het besturen van VOD.

Vrijwel direct na de ALV komen de vragen over vrijwilligers. Wie doet wat? Aangezien geen helder antwoord komt, is het snel duidelijk dat het bestuur zich daarmee moet bemoeien. Hetzelfde geldt voor een uitgebreid beleidsdocument. Wat gaat VOD naar toe?

Nadat een ex-lid en ex-bestuurder aangeeft dat DeDS mogelijk niet zo goed beveiligd was, barst de bom. Onder het subject 'compromised' verschijnen beschuldigingen en oplossingen. En er duikt een anonieme poster op. Aangezien de beveiliging minder zwaar is aangetast dan in de eerste instantie wordt gedacht, ontspint de discussie zich over anonimiteit. Zou een anonieme remailer interessant voor VOD zijn? Direct worden allerlei oplossingen aangedragen, juridische grenzen verkent en dat zonder scheldpartijen. De overgebleven leden op de discussielijst worden zowaar optimistisch...