OPEN DOMEIN nieuws nr. 5

IN DEZE EDITIE

  1. Nieuw bestuur
  2. Nieuwe server
  3. Leuke dingen
  4. DEDS
  5. Financiën
  6. Ontwikkelingen
  7. Promotie

 

1. Nieuw bestuur

Op de Algemene ledenvergadering van 29 mei 2002, in de Waag is het vierde bestuur van de Vereniging Open Domein gekozen.
Het nieuwe bestuur is als volgt samengesteld:
- Jeroen voorzitter
- Henk Penningmeester
- Willem Secretaris

Jeroen heeft bestuurservaring, ondermeer als secretaris van een regio van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Jeroen heeft zich een tijdje bewust afzijdig gehouden, is nu beter op de hoogte van wat speelt, en begonnen aan zijn functie als voorzitter.
In principe heeft hij geen binding met DDS. Dit biedt de mogelijkheid objectief naar DeDS te kunnen kijken. Jeroen vindt dat we toe moeten naar een club waar mensen informatie kunnen uitwisselen over projecten. Samen PHP leren bijvoorbeeld. Net iets meer dan alleen maar je email lezen.


2. Nieuwe server

De server leek wat te klein te worden. Bij nader inzien werd de server ook voor spam en warez gebruikt. Daar hebben we aktie op genomen. En de zaak wordt nog steeds regelmatig gemonitord.

De server Veto is omgebouwd en heeft voor deze gelegenheid een nieuwe naam gekregen: Krille. Afgezien van wat extra geheugen en een grotere harddisk hebben we ook nieuwe functionaliteit toegevoegd. Deze server wordt nu gebruikt als backup server.

Het omzetten van de server leek eerst heel goed te gaan, alleen de mailinglists waren een week down. Dus discussie@ maar (nog veel erger) ook helpdesk@ e.d. Achteraf heeft het later toch tot een behoorlijke storing geleid.

We vragen van de gebruikers enig begrip voor deze storing.


3. Leuke dingen

Het heeft aldoor in de bedoeling gelegen, om 'leuke dingen' te gaan doen. Daar zit totaal geen schot in. Dat komt voornamelijk doordat het opzetten van projecten niet goed geregeld is. Tot nu toe komen verzoeken om projecten met PHP en dergelijke bij het bestuur binnen. En daar blijven ze dan liggen omdat er weer problemen zijn met servers, de hele DeDS uit de lucht is, en andere onvoorziene zaken. Bovendien blijven ze liggen, omdat we als bestuur niet weten hoeveel tijd, capaciteit en hulp hierbij nodig zal zijn. En tot nu toe de tijd grotendeels gebruikt werd om noodsituaties op te lossen.

De enige projecten tot nu toe, die een beetje beginnen te lopen zijn de projecten waar het bestuur direct bij betrokken is, zoals ART en gynmastiek.

Op deze manier schiet het niet voldoende op met de 'leuke dingen'. We zijn van plan om deze bestuursperiode een nieuwe server met PHP en MySQL in de lucht te krijgen. Maar het gaat niet echt snel. Onze planning is begin 2003.


4. DEDS

De discussie 'voor wie doen we het eigenlijk' werd weer actueel toen er overmatig gebruikt gemaakt werd. Het is niet toegestaan om een homepage van 600MB te maken. Dus deze zijn gewist.

Volgens mij is er zeker ook een discussie nodig over de keuze van de 'leuke dingen'. Een pragmatische aanpak is een samenwerking tussen mensen die iets willen en een aantal 'technische leden' die deze projecten willen testen en voorbereiden.

Ik geef in overweging om projecten aan te melden op de discussielijst; als iemand er wat in ziet en de voorbereiding wil begeleiden, kan het project van de grond komen en als het niet wordt opgepakt, dan gebeurt er dus niets mee.

Aansluiten op de discussielijst kan via http://lists.opendomein.nl


5. Financiën

Er zijn nog veel leden, die het lidmaatschapsgeld voor het verenigingsjaar 2002 - 2003 niet hebben betaald. Het zou mooi zijn, als we eind dit jaar een server zouden kunnen aanschaffen om "eindelijk" php en mysql te kunnen draaien voor de leden!

Het lidmaatschap voor Open Domein is vastgesteld op € 15.- Voor zover u nog niet betaald heeft, wordt u verzocht het geld voor uw lidmaatschap over te maken op onze girorekening 9024486.


6. Ontwikkelingen

Het is nog steeds de bedoeling om "eindelijk" php en mysql te kunnen draaien voor de leden!

En dat moet zeker deze bestuursperiode lukken! In ieder geval willen we er aan werken, om een server te krijgen, waarmee dat mogelijk gaat worden.


7. Promotie

Op 27 juni aanstaande, om kwart voor drie aan de universiteit Twente verdedigt Els Rommes het proefschrift 'Gender Scripts and the Internet; The Design and Use of Amsterdam's Digital City' (wordt uitgegeven bij de Twente University Press, komt o.a. in boekhandels in Amsterdam te liggen). In haar proefschrift gaat zij uitgebreid in op de geschiedenis van DDS aan de hand van zo'n vijftig grote interviews met veel betrokkenen (o.a. ook leden van de vereniging), ontwerpers, gebruikers, contentproviders, klanten, policy makers, etc. aan de hand van archiefmateriaal (veel plaatjes en foto's!)

De leden van de vereniging Open Domein worden van harte uitgenodigd.

Als leden meer informatie willen, kunnen ze me mailen of schrijven:

      Els Rommes
      TW/RC d301
      Universiteit Twente
      Postbus 217
      7500 AE Enschede


Kijk op lists.opendomein.nl en kies voor ART.