Vacature - Coördinator onderwijs

Scholen coördineren

Hier alvast een globale indeling van onze 'schoolsites' om naar een paar groepen te zoeken, die zinnig in een groter verband passen. Want ik verwacht, dat dit zowel voor leraren als leerlingen van nut kan zijn.

School- of leerling gestuurd
Er zijn officiele schoolsites namens de schoolleiding. Sites van leerlingen of groepen leerlingen, die als schoolopdracht een project uitvoeren (projectduur van een paar weken tot 4 jaar) Leerlingensites over de school (alle vriendelijkheden over ons college worden direct verwijderd)

Niveau
Er zijn sites van creches, peuterspeelzalen en spelotheken tot promotieonderzoeken en sollicitatie advies.

Studierichtingen
Van algemeen onderwijs tot gespecialiseerde (vooral it) opleidingen.

Scope
Er zijn sites van studierichtingen, vakken, klassen, lessen, tot eenmalige opdrachten.

Duur
De officiele schoolsites namens de leiding lopen in principe langdurig, projecten en opdrachten lopen van een paar weken tot een paar jaar.

Relatie
Er zijn sites die direct met de school verbonden zijn. (schoolkrant, huiswerk, werkstukken). Er zijn sites die een wat lossere relatie met het onderwijs hebben, of buitenschoolse activiteiten betreffen. (zoals muziek, sport, studentenhuizen, disputen, jaarclubs, enz.)

Actief - passief
Er zijn sites, die dagelijks worden bijgehouden (roosterwijzigingen) tot 'dode' sites (schoolreis klas X naar Bremen)

Creativiteit
van 'in aanbouw' tot bijzonder creatief.

Een voorbeeld van een project waarbij meerdere scholen/leerlingen aan mee kunnen doen:
"Ik bedank u bij deze dat u mij mailtje zo serieus heeft behandelt. de duur van het project is gedurend de hele opleiding. Mijn opleiding duur 4 jaar. Op de site komt uiteraard te staan dat het maar een school project is. Maar, wij moeten ons (zogenaamt) aanbieden om klanten binnen te halen. We mogen geen Echte opdrachten doen/aannemen. Het doel van dit project is namelijk dat wij leren hoe het in het echt bedrijf leven gaat. De website gaat er dan echt om om klanten te trekken maar voor de leraar moet het wel duidelijk zijn dat het wel de bedoeling is. Verder heb ik de leraar op de hoogte gehouden van uw standpunt, hij gaat accord maar hij moet als nog wel kunnen zien dat wij erop uit gaan om klanten te trekken."

Als een dergelijk opdracht in een breder kader wordt geplaatst, kan de ene school aan de leerlingen van de html-cursus opdrachten geven de website te ontwerpen, en kan de handelsschool in de opdrachten participeren.