vacature nieuwe interface

De vereniging Open Domein wil graag voor het project 'De echte Digitale Stad' een nieuwe interface.

Graag willen we dit laten uitvoeren door een HBO-student interactie-ontwerp, bijvoorbeeld als afstudeeropdracht.

De opdrachtgever is het bestuur van de vereniging Open Domein. We vergaderen elke twee maanden. Voor verschillende aspecten van deze opdracht zijn verschillende bestuursleden te benaderen met concrete vragen. Waar nodig kan er telefonisch overleg plaatsvinden of een periodiek werkoverleg. Er is geen werkplek voor de student of dagelijkse begeleiding. Het is geen stage, maar een opdrachtgever-uitvoerder relatie.

Het ontwerp moet bewust zijn van de lange geschiedenis van de vereniging Open Domein, het project DeDS (en dus ook DDS), maar ook van de dagelijkse praktijk en het huidige gebruik en smaak nu. We verlangen dus ook een studie van de student naar onze geschiedenis en een analyse van de huidige gebruiksmogelijkheden.

De technische implementatie en het ontwerp zijn gescheiden. Het gaat ons vooral om het ontwerp aangeleverd als schermontwerpen met toelichting.

De vereniging kan altijd besluiten om het ontwerp niet, gedeeltelijk of anders te implementeren. De student is vrij om alle documenten en ontwerpen te delen met iedereen.

Stuur je vrijblijvende offerte, inclusief je persoonlijke gegevens, een link naar je portfolio en de contactgegevens van je begeleider naar bestuur@opendomein.nl